Tapasztalatcsere az óvodapedagógusokkal

Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

 Az alsós munkaközösség kiemelt feladataként szerepel az első osztályosok fogadása, zökkenőmentes beilleszkedésüknek segítése az iskolai életbe. November első felében felmérést készítettünk velük az addig megszerzett ismereteikről írás és számolás területén. Ebben a tanévben egy kivételével, minden kisdiák megfelelt a minimumszint követelményének.

Ezt követően a hónap végén bemutató foglalkozáson nyerhettek betekintést az elsősök munkájába az óvodapedagógusok, az intézmény vezetője és helyettese, valamint a tanítók. A kicsik tartós figyelmükről, fegyelmezett hozzáállásukról, kiváló munkatempójukról győztek meg bennünket. Egyszóval beilleszkedésük sikerült, melyben nagyon fontos szerepe volt a két osztálytanítónak Soós Józsefnének és Dankó Ferencnének. A bemutató órát Soós Józsefné tartotta, melyért ez úton is elismerésünket fejezzük ki.

A bemutatót követően kötetlen beszélgetést folytattunk, ahol a másik első osztály is szóba került, hiszen az egykori óvodai csoport összetétel kissé átalakult. Megbeszéltük a jelenlegi és feltételezhető problémákat mind nevelés és oktatás területén. Mindkét intézmény résztvevői számára hasznos és tanulságosan telt az értekezés.

Köszönjük az óvónők megjelenését. Jövőre is számítunk tapasztalataikra.     

 Tormáné Szabó Ilona

Panoráma

panorama

Linkek

 

 

 

 

Sportolási lehetőségek a tornateremben

 

 

Női torna

Asztalitenisz

Teremfoci

Ajak-kupa