Bemutatkoztak az elsősök

Olvasóink értékelése:  / 1
ElégtelenKitűnő 

      Novemberben az alsós munkaközösség kiemelt feladataként szerepel az első osztályosok fogadása, zökkenőmentes beilleszkedésüknek segítése az iskolai életbe. A hónap első felében felmérést készítettünk velük az addig megszerzett ismereteikről írás és számolás területén. Ebben a tanévben a minimumszint követelményét jól teljesítették. A tanév végéig még van lehetőség a gyengébben teljesítők felzárkózására.

Ezt követően bemutató foglalkozáson nyerhettünk betekintést az elsősök munkájába az óvodapedagógusok, intézményünk vezetője és helyettese, valamint a tanítók. A kicsik tartós figyelmükről, fegyelmezett hozzáállásukról, kiváló munkatempójukról győztek meg bennünket. Egyszóval beilleszkedésük sikerült, melyben nagyon fontos szerepe volt a két tanítónőnek, Kovács Pálnénak és Pekola Lászlónénak. Az anyanyelvi bemutató órát Pekola Lászlóné tartotta, melyért ez úton is elismerésünket fejezzük ki.

A bemutatót követően kötetlen beszélgetést folytattunk, ahol a másik első osztály is szóba került, hiszen az egykori óvodai csoport összetétel kissé átalakult. Haladásukat, értelmi, érzelmi fejlődésüket Kovácsné Rutkai Ildikó és Takács Anita segíti. Megbeszéltük a jelenlegi és feltételezhető problémákat mind nevelés és oktatás területén. Mindkét intézmény résztvevői számára hasznosan és tanulságosan telt az értekezés.

 

Köszönjük az óvónők megjelenését. Jövőre is számítunk tapasztalataikra.   

 

Tormáné Szabó Ilona

Panoráma

panorama

Linkek

 

 

 

 

Sportolási lehetőségek a tornateremben

 

 

Női torna

Asztalitenisz

Teremfoci

Ajak-kupa