Kapcsolattartás a szülőkkel

Olvasóink értékelése:  / 1
ElégtelenKitűnő 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái a szülői értekezletek, a fogadóórák és a családlátogatások. A felső tagozatosok első szülői értekezletére iskolánkban, októberben került sor.

 

A gyerekek tanulmányi és közösségi munkáján túl, magatartási szokásaikról, s évfolyamomként életkori sajátosságaiknak megfelelően különböző témákról beszélgettünk. Az ötödik évfolyamon az átmeneti nehézségekről, hatodikban a tanulási szokásokról, a hetedik évfolyamon a serdülőkori problémákról, míg a nyolcadikban a pályaválasztással kapcsolatos kérdésekről.

2012. december 6-án az elmúlt évekhez hasonlóan fogadóestet szerveztünk, ahol a szülők valamennyi felső tagozaton tanító nevelővel találkozhattak. Érdeklődhettek, tájékozódhattak, segítséget kérhettek a tanulók tanulmányi munkájával és magatartási problémáikkal kapcsolatban, s lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésekre is.

Bízunk abban, hogy a szülők továbbra is bizalommal és érdeklődéssel fordulnak pedagógusainkhoz a gyermekeik fejlődése, és tanulmányi előmenetele érdekében.


/Elmondhatjuk, hogy az iskola-szülő kapcsolat főleg a jó tanuló diákok esetében megfelelő. A szülők leginkább a jó eredményt elérő tanulók esetében kíváncsiak az eredményekre, esetleges kudarcok okaira. Azok a szülők, akiknek gyermekével magatartási problémák vannak, kevésbé érdeklődnek. A szülői értekezleteken elvárható lenne a közel 100%-os részvétel, hiszen az osztály közösséget érintő dolgokról ezeken a megbeszéléseken tájékozódhatnának a szülők. Sajnos évről-évre azt érzékeljük, hogy egyre kevesebben jönnek el a szülői értekezletekre, fogadó órákra. Bízunk abban, hogy a jövőben ez pozitív irányban fog változni, s a szülők nagyobb érdeklődést tanúsítanak gyermekeik tanulmányi előmenetele iránt./

Panoráma

panorama

Linkek

 

 

 

 

Sportolási lehetőségek a tornateremben

 

 

Női torna

Asztalitenisz

Teremfoci

Ajak-kupa