1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ

Iskolai végzettség

További szakképesítés

Tanított tantárgyak

Tanító

 Pedagógia szakkollégium

 Osztálytanító

Tanító

 Könyvtár szakkollégium

 Osztálytanító

Tanító

 angol nyelv és irodalom műveltség terület, Okleveles család és gyermekvédő tanár

 Osztálytanító

Tanító

 Népművelés szakkollégium,

Háztartásökonómia-életvitel szakos tanár,

Okleveles játék- és szabadidő szervező tanár

 Osztálytanító

Tanító

 Könyvtár szakkollégium

 Osztálytanító

Tanító

 Magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Nevelőtanár, gyermek és ifjúságvédelem szakirány, gyógypedagógia szakirány

 Osztálytanító

Tanító

 Közművelődés szakkollégium

 Osztálytanító

Tanító

 Ének – zene szakkollégium

 Osztálytanító, ének 5.o.

Tanító

 Magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Pedagógiai szakos nevelőtanár

 Osztálytanító

Tanító

 Rajz szakkollégium

 Osztálytanító

Tanító

 Angol nyelv és irodalom  szakos tanár

 Osztálytanító

Tanító

 Matematika műveltség terület

Számítástechnika szakos tanár

Okleveles informatikatanár

 Osztálytanító, informatika 8.o.

Tanító

 Népművelés szakkollégium

Drámapedagógia szakosító

Okleveles játék és szabadidő szervező tanár

 Osztálytanító, tánc 6.o.

Tanító

 Magyar nyelv és irodalom műveltségterület, Pedagógia szakos nevelőtanár

 Osztálytanító, magyar 5.o, 6.o.

Tanító

Testnevelés műveltség terület

 

Tanító

 Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

 Osztálytanító

Tanító

 Technika és pedagógia szakkollégium,

Technika szakos tanár

 Technika

Tanító

 Gyógypedagógus. Pszichopedagógus szakirány

 

 Matematika-számítástechnika

 --

 

Matematika-fizika szakos tanár

 --

 Matematika

Matematika-fizika szakos tanár

 Számítástechnika szakos tanár

Pedagógiai értékelési szakértő

Okleveles számítástechnika tanár

 Matematika, informatika

Metematika-technika szakos tanár

 Fizika-kémia szakos tanár

Okleveles fizikatanár

Okleveles kémiatanár

 Technika, fizika, kémia

történelem szakos tanár –népművelő

Drámapedagógia szakosító

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Okleveles történelem tanár

 Történelem, magyar

Történelem-orosz-német szakos tanár 

 Német nyelv és irodalom szakos tanár

 Történelem, német

Történelem-orosz szakos tanár

 Rajz szakos tanár

 Közművelődési szakember népi játszóházi foglalkozásvezető

 Okleveles vizuális és  környezetkultúra tanára

 Rajz

 Földrajz –orosz szakos tanár

 Közoktatási vezető

 Természetismert

Magyar –ének szakos tanár

 Művelődési menedszer

Okleveles magyartanár

 Magyar, ének

Angol-történelem szakos tanár

 --

 Angol, történelem

Biológia-testnevelés szakos tanár

 Okleveles testnevelő tanár

 Természetismeret, testnevelés

Technika –testnevelés szakos tanár

 Okleveles testnevelő tanár

 Közgazdász

 Testnevelés

 

Matemtika-fizika szakos tanár

 

 

 

Sportolási lehetőségek a tornateremben

 

 

Női torna

Asztalitenisz

Teremfoci

Ajak-kupa