4. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA LEMORZSOLÓDÁSI, ÉVISMÉTLÉSI MUTATÓI

2015/2016. tanév

Lemorzsolódási mutatók

 

Érkezett tanulók száma

Távozott tanulók száma

  Egyéb iskolából/ba érkező

4

                  4

Összesen:

4

                  4


Évismétlési mutatók

Megnevezés

Tanulók száma

Szülő kérésére évet ismételt alsó tagozaton

1 fő

Évismétlő

1 fő

Összesen:

2 fő

 

Sportolási lehetőségek a tornateremben

 

 

Női torna

Asztalitenisz

Teremfoci

Ajak-kupa