. SZAKKÖRÖK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE, MINDENNAPOS TESTEDZÉS LEHETŐSÉGE

 

Az iskolai szakkörök, sportkörök biztosítják a diákok számára, hogy egyéniségüknek, érdeklődési körüknek megfelelően megtalálják azt a speciális tevékenységi kört, amely hozzásegíti őket tehetségük kiteljesítéséhez.

A tanulóknak lehetőségük van tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételre. A beiratkozást követően a tanév végéig a tanuló számára kötelező a foglalkozások látogatása.

Mindennapos testnevelés, A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint folyik, jelenleg minden évfolyamon. A 4. és a 6. évfolyamokon, mindennapos testnevelés keretében, évi 8 alkalommal úszásoktatást tartunk a gyulaházi uszodában, mely a tanulók számára térítésmentes.

Sportolási lehetőségek a tornateremben

 

 

Női torna

Asztalitenisz

Teremfoci

Ajak-kupa