7. HÉTVÉGI HÁZI FELADATOK SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI

A házirend 2.a és a Pedagógiai Program 10.3 pontja szerint:

 Legjobb képessége szerint, kulturált magatartással tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek, készüljön fel a tanórákra, házi feladatait készítse el.

 A tanuló az ÁMK pedagógiai programjában meghatározott rendszerességgel és módon, a szaktanár által meghatározott időpontban és követelmények szerint köteles számot adni tudásáról.  

 A tanuló a szaktanár engedélyével mentesülhet az iskolai számonkérés alól, ha valamilyen ok miatt nem tudott készülni az órára és azt az óra kezdetén jelenti a nevelőnek.

 Ha a tanuló mulasztott, akkor a szaktanár által meghatározott módon és idő alatt köteles hiányosságait pótolni, illetve arról számot adni.

 Ha a tanuló az iskola helyi tantervébe előírt dolgozatot bármilyen ok miatt nem tudta megírni, akkor azt a szaktanár által meghatározottak szerint köteles pótlólag megírni.

  A tanulók felesleges terhelése elkerülése érdekében egy napon legfeljebb 2 dolgozat, vagy témazáró feladatlap íratható. A szándékot előzetesen jelezni kell a tanulóknak és a napló haladási részébe is előző héten ceruzával be kell írni. Amennyiben egy napra ennél több esne, a pedagógusoknak egyeztetni kell.

 A tanulmányi munkavégzéséhez kapcsolódó írásbeli házi feladatot úgy kell meghatározni, hogy az átlagos képességű tanuló azokat - a következő napi felkészülése során - együttesen 45 perc alatt meg tuja oldani.

 Nem adható fel írásbeli házi feladat, ha annak megoldhatósága csak a szabad- és pihenőnapra esik, illetve a tanítási szünetben lenne csak lehetőség a megoldására. 

 A szóbeli házi feladatokat célszerű úgy szervezni, hogy a tanulás mellet legyen a tanulónak lehetősége a pihenésre, aktív testmozgásra.

 

 

 

 

Sportolási lehetőségek a tornateremben

 

 

Női torna

Asztalitenisz

Teremfoci

Ajak-kupa