Iskolaegészségügyi munkaterv 2016_17

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV

2016/2017 TANÉV

 

Intézményt ellátó védőnő: Csirmazné Molnár Zita

Iskola-egészségügyi ellátás helye: Ajak, Hajnal út 11. Iskola orvosi szoba

Intézményben való tartózkodás ideje: péntek 9-11

Védőnő elérhetősége: +36 70/409-8650 , +36 45 /55-044

Intézmény ellátó orvos: Dr. Korbács Melinda

Fogadóóra ideje: péntek 8-9 óra

 

Augusztus

§  Megállapodás az iskola ellátásának rendjéről

§  lskola orvosi szoba felszerelésének ellenőrzése

§  Az intézmény ellenőrzése higiénés és balesetvédelmi szempontok alapján

§  Éves iskola-egészségügyi munkaterv elkészítése, egyeztetése az iskolát ellátó orvossal és az iskola vezetőjével

§  HPV oltással kapcsolatos szülői tájékoztatók átvétele az ÁNTSZ-ből

§  Munkafeltételek biztosítása, szükséges anyagok, eszközök igénylése

 

Szeptember

§  Dokumentáció begyűjtése

-          osztálynévsorok kérése

-          osztálylétszámok névsor szerinti ellenőrzése

-          ki- és beiratkozással járó feladatok elvégzése, törzslapok postázása

-          osztálynévsorok egyeztetése az iskola-egészségügyi törzslapokkal, változások dokumentálása

§  Első osztályos tanulók törzslapjainak átvétele a területi védőnőktől, átnézése, kötelező védőoltásaik dokumentációjának ellenőrzése, szükség esetén hiányzó adatok pótlása

§  HPV oltással kapcsolatos szülői tájékoztatók kiosztása

§  Szülői értekezleten való részvétel igény szerint: szülők tájékoztatása a védőnői munkáról, szűrővizsgálatokról, fogadóórák időpontjáról (az iskola igényei szerint)

§  VII. osztályosok Engerix-B oltásának szervezése, előkészítése

-          oltási névsorok elkészítése

-          szülők-tanulók tájékoztatása értesítők kiosztása a leendő oltásról

-          oltási igazolások bekérése

-          dokumentáció előkészítése (törzskönyv, oltási ívek, törzslapok, oltási kiskönyvek)

-          oltási időpont egyeztetése az iskolát ellátó orvossal és az iskolával

-          oltóanyag beszerzése, tárolása

§  VII. osztályos tanulók Engerix-B oltásának lebonyolítása, dokumentálása oltási íveken, törzskönyvben, törzslapokon, oltási könyvekben, továbbtanulási státuszlapokon, létszámjelentés elkészítése, 14 éven felüliek részére szóló oltási könyvek kiállítása, pótoltás megszervezése

§  VII. osztályos tanulók Engerix-B pótoltása

§  VI. osztályos tanulók MMR oltásának szervezése, előkészítése

-          névsorok elkészítése

-          oltóanyag beszerzése, tárolása

-          szülők-tanulók tájékoztatása

-          oltási időpont egyeztetése iskolát ellátó orvossal és az iskolával

-          oltási dokumentáció és jelentés előkészítése

-          szervezési feladatok

§  VI. osztályos tanulók MMR oltásának lebonyolítása, dokumentálása oltási íveken, törzskönyvben, törzslapokon, oltási kiskönyvekben, 14 éven felüliek részére szóló oltási könyvek kiállítása

§  VI. osztályos tanulók MMR pótoltásának megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása

§  Oltási jelentés elkészítése, leadása az ÁNTSZ részére

§  Pediculosis capitis szűrés I- VIII. osztályban, dokumentáció, jelentés elkészítése ÁNTSZ részére

 

Október

§  Szűrésre kötelezett osztályok /2-4-6-8/ egészségügyi nyilvántartó lapjainak felfektetése

§  Gondozási füzet, veszélyeztetettek nyilvántartásának vezetése, vizsgálatokon és a tanév során ezen tanulók figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedés

§  II. osztályosok vizsgálata

-          szakorvosi leletek begyűjtése

-          kiszűrt gyerekek gondozásba vétele

§  VI. osztályos tanulók Di-Te oltásának szervezése, előkészítése

-          névsorok elkészítése

-          oltóanyag beszerzése, tárolása

-          szülők-tanulók tájékoztatása

-          oltási időpont egyeztetése iskolát ellátó orvossal és az iskolával

-          oltási dokumentáció és jelentés előkészítése

-          szervezési feladatok

§  VI. osztályos tanulók Di-Te oltásának lebonyolítása, dokumentálása oltási íveken, törzskönyvben, törzslapokon, oltási kiskönyvekben, 14 éven felüliek részére szóló oltási könyvek kiállítása

§  VI. osztályos tanulók Di-Te pótoltásának megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása

§  7. évfolyamba tanuló leányok HPV1 oltás lebonyolítása, oltásjelentés előkészítése az OSZIR rendszerben.

§  Együttműködési feladatok, intézkedések megbeszélése a gyermekvédelmi felelőssel

§  Fogorvosi szűrések segítése, visszarendelt tanulók nyomon követése

§  IV. osztályos tanulók szűrővizsgálata, dokumentációja, a kiszűrtek szakrendelésre irányítása, leletek begyűjtése, további teendők megbeszélése iskolaorvossal

 

November

§  Táplálkozási előadás megtartása V. osztályban

§  Dohányzás ellenes előadás megtartása VI. osztályban

§  VIII. osztályos tanulók pályaalkalmassági vizsgálata, dokumentáció, szakvizsgálatra irányítás, szakorvosi leletek begyűjtése, dokumentálása, kiszűrt gyerekek gondozásba vétele, szükséges teendők megbeszélése iskolaorvossal.

§  Egészségnevelő órák az iskola igényei szerint

 

December

§  Elmaradt vizsgálatok pótlása (hiányzók szűrővizsgálata)

§  Gondozási tevékenység

 

Január

§   Kötelezően előírt Pediculosis capitis szűrés elvégzése I-VIII. osztályban, kiszűrtek ismételt ellenőrzése, szükség esetén intézkedések, dokumentáció, jelentés elkészítése, leadása ÁNTSZ részsére

§  Tisztasági vizsgálat

§  Elmaradt vizsgálatok pótlása

§  Felvilágosító előadás a VI. osztályban a serdülésről (Libress program)

§  Egészségnevelő órák az iskola igényei szerint

 

Február

§  Pediculosis capitis szűrés, dokumentáció, jelentés

§  Tisztasági vizsgálat

§  Egészségnevelő órák az iskola igényei szerint

§  VI. osztályos tanulók szűrővizsgálata, dokumentáció előkészítése, időpont egyeztetése, szűrés előkészítése, elvégzése, szakorvosi leletek begyűjtése, kiszűrt gyerekek gondozásba vétele

§  Fokozott gondozást igénylők ellenőrzése Egészségnevelő órák az iskola igényei szerint

 

Március

§  V. osztályos tanulók szűrővizsgálata, dokumentáció előkészítése, időpont egyeztetése, szűrés előkészítése, elvégzése, szakorvosi leletek begyűjtése, kiszűrt gyerekek gondozásba vétele

§  VII. osztályos tanulók Engerix-B II. oltásának megszervezése, előkészítése

-                     szülők-tanulók tájékoztatása

-                     oltási névsorok előkészítése

-                     szülők-tanulók tájékoztatása értesítők kiosztása a leendő oltásról

-                     dokumentáció előkészítése

-                     oltási időpont egyeztetése az iskolát ellátó orvossal és az iskolával

-                     oltóanyag beszerzése, tárolása

§   VII. osztályos tanulók Engerix-B oltásának lebonyolítása, dokumentálása oltási íveken, törzskönyvben, törzslapokon, oltási könyvekben, továbbtanulási státuszlapokon, létszámjelentés elkészítése, 14 éven felüliek részére szóló oltási könyvek kiállítása, pótoltás megszervezése

§   Elmaradt vizsgáltok pótlása, szakorvosi leletek begyűjtése, gondozásba vétel-tanácsadás

 

Április

§   Pediculosis capitis szűrés, dokumentáció

§   Tisztasági vizsgálat

§  Hepatitis-B pótoltás lebonyolítása, oltási jelentés elkészítése, leadása ÁNTSZ részére.

§  7. évfolyamba tanuló leányok HPV2 oltás lebonyolítása, oltásjelentés előkészítése az OSZIR rendszerben.

§   Gondozási tevékenység

§   Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása

§   Iskolai higiéné és balesetvédelmi ellenőrzés

§  Elmaradt szakorvosi leletek összegyűjtése, dokumentációja, gondozásba vétel, tanácsadás

§  Egészséghét szervezésében együttműködés (iskola igénye szerint)

§  Egészségnevelő órák az iskola igényei szerint

 

Május

§   Kötelezően előírt Pediculosis capitis szűrés I-VIII. osztályokban, dokumentáció

§   Tisztasági vizsgálat

§  I. osztályos tanulók szűrővizsgálata, dokumentáció előkészítése, időpont egyeztetése, szűrés előkészítése, elvégzése, szakorvosi leletek begyűjtése, kiszűrt gyerekek gondozásba vétele

§  Fogászati szűrés eredményeinek regisztrálása, visszarendeltek figyelemmel kísérése

§  VII. osztályosok oltási dokumentációjának áttekintése a jövő évi Hepatitis- B oltás oltóanyag-szükségletének felméréséhez. Előzetes igény bejelentése ÁNTSZ részsére.

§  Gondozási tevékenység

§  Elmaradt szűrések pótlása

§  Iskolai programokban részvétel

§  Teljes dokumentáció áttekintése, hiányok pótlása

§  Törzslapok lezárása, ellenőrzése

§  Gondozottak, veszélyeztetettek ellenőrzése

§  Jelentéshez előkészületek

§  Sport események, erdei iskola, táborok előtti vizsgálat.

 

Június

§     Dokumentáció átnézése, végzősök kivezetése a gondozási naplóból

§     Éves Iskola-egészségügyi jelentés elkészítése, leadása

§     Iskola-egészségügyi tanév zárása, értékelése, megbeszélése

§     Tanévzáró értekezleten részvétel (iskola igénye szerint)

 

Folyamatos munkák előre egyeztetett időpontokban:

§  Felkérésre részvétel szülői-értekezleten

§  Folyamatos egészségnevelés a szűrővizsgálatokhoz kapcsolódóan

§  Felkérésre osztályfőnöki órák tartása a következő témákban: higiéné, táplálkozás, dohányzás, alkohol, drog, szex, családi életre nevelés, AIDS preventio, stb.

 

Ajak, 2016. szeptember 01.

 

     Rozinka Mihály                Dr. Korbács Melinda           Csirmazné Molnár Zita

   intézményvezető          oktatási intézményt ellátó orvos               védőnő

Panoráma

panorama

Linkek

 

 

 

 

Sportolási lehetőségek a tornateremben

 

 

Női torna

Asztalitenisz

Teremfoci

Ajak-kupa