Feladatok, szolgáltatások

A könyvtár feladata és szolgáltatása:

    Gyűjti, megőrzi és hozzáférhetővé teszi az egyetemes és nemzeti kultúra szempontjából fontos könyvtári dokumentumokat.
Minden beszerzett dokumentumot nyilvántart és feldolgoz.
Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében.

 A könyvtár kettős funkciót lát el: közművelődési és iskolai könyvtár. Gyűjteményét és szolgáltatási rendszerét e két feladatkör egyenértékű teljesítésének a célja jellemzi, ennek érdekében.

   A művelődéshez, a tanuláshoz, az egyéni önképzéshez, a politikai, közéleti és szakmai tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, a kulturált szabadidős tevékenységhez nyújt megfelelő irodalmat.

   A Pedagógiai és Közművelődési Program értelmében biztosítja az iskola nevelő-oktató munkájához szükséges könyveket, folyóiratokat. Segíti a tanulók olvasóvá nevelését, könyvtári tájékozódását. Figyelmet fordít a pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítésére.

 A kettős funkciójú könyvtár nyilvánosságának mértéke nem korlátozott.

A könyvtár gyűjtőköre

Az új könyvek beszerzésére az új állománygyarapítási tanácsadó, valamint az olvasói kívánság figyelembevételével történik.

 1. Nyilvános könyvtári feladatként gyűjti:

   az általános művek közül az egyetemes művelődéstörténeti összefoglalókat, általános lexikonokat, enciklopédiákat,

   az oktatással, művelődésüggyel kapcsolatos alapvető irányelveket, dokumentumokat, a tudományág alapjait tárgyaló ismeretközlő műveket,

   az egyes szakterületek alap és közép szintű ismeretközlő irodalmát, képeskönyveket, mesés és verseskönyveket, gyermek és ifjúsági regényeket, történeteket, valamint a magyar és világirodalom klasszikusait, és válogatva a modern irodalom alkotásait,

   gyűjti a településről szóló írásokat, dokumentumokat.

 2. Iskolai könyvtári feladatként gyűjti:

   az oktatásban felhasználható általános és szakirányú kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, szótárak, bibliográfiák, valamint,

   a pedagógia és társtudományaitól az alapvető műveket,

   az iskolában oktatott tantárgyaknak megfelelő tudományok legújabb eredményeit összefoglaló műveket,

 azokat az értékes szépirodalmi műveket, amelyek a tantervi anyag tanításához közvetlenül kapcsolódnak, és amelyek a nevelői munkában felhasználhatók,

   a tantervben megjelölt házi olvasmányokat, ajánlott irodalmat, a magyar és világirodalom klasszikusainak gyűjteményes munkáit,

 

3. Folyóiratokat, napi és hetilapokat mind a felnőtt, mind a gyermekolvasók számára:

- Kelet-Magyarország, Nők Lapja, HVG, Képes Sport

- Természet Búvár, Garfield, Honismeret

 

A könyvtár szolgáltatásai:

 Alapszolgáltatások:

kölcsönzés

könyvtárközi kölcsönzés

helyben olvasás (könyv, folyóirat)

tájékoztatás, felkérésre irodalomkutatás

könyvtári rendezvények, tanórák,  könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások

egyéb szolgáltatás: előjegyzés,  könyv eljuttatása beteg vagy mozgásképtelen olvasóhoz

Kiegészítő szolgáltatások:

Internethasználat

Szkennelés

 

Számítógépek használatára vonatkozó szabályok:

 

 Az Internet használata csak beiratkozott olvasók számára biztosított

Használati idő fél óra, amely a forgalomtól függően meghosszabbítható /max.1 óra/

Az Internet használatát regisztrálni kell

Fizető adatbázisok használati díja a felhasználót terhelik

Külső adathordozó (pendrive, CD/DVD, SD kártya, stb.) használatára csak vírusellenőrzés után kerülhet sor

A könyvtáros korlátozhatja a webhelyek használatát annak tartalmától függően

Aki a gépekben szándékosan hibát okoz, eltiltható a használatától

Bármilyen meghibásodás esetén az ügyeletes könyvtárost haladéktalanul értesíteni kell!

 

 

 

 <Elejére>

 

Az Ajaki Könyvtárban igénybe vehető szolgáltatások díjai:

 

 Alapszolgáltatások: (térítés nélkül)

 

kölcsönzés,

helyben olvasás (könyv, folyóirat),

tájékoztatás, felkérésre irodalomkutatás,

könyvtári rendezvények,tanórák,                                               

könyv és könyvtárhasználati foglalkozások,       

egyéb szolgáltatás: előjegyzés

könyvek eljuttatása beteg vagy mozgásképtelen olvasóhoz 

ingyenesek

 

 

 

 

 

Panoráma

panorama

Linkek

 

 

 

 

Sportolási lehetőségek a tornateremben

 

 

Női torna

Asztalitenisz

Teremfoci

Ajak-kupa