Csengetési rend

1. óra   8.00 -  8.45
2. óra   8.55  -  9.40
3. óra 10.00-10.45
4. óra 10.55-11.40
5. óra 11.50-12.35
6. óra 12.45-13.30
  • Az iskola épülete tanítási időben 7 órától 19 óráig tart nyitva.
  • A tanítás reggel 8 órakor kezdődik, a tanítási óra 45 perces.
  • A második szünet 20 perces, minden más szünet 10 perces.
  • Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasítása szerint az osztályteremben, a folyosókon, vagy az udvaron töltik a kulturált magatartás szabályait megtartva.
  • A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke, vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyását csak az intézményvezető engedélyezheti.
  • Óraközi szünetekben csak nevelői engedéllyel hagyhatja el az iskola területét.

Panoráma

panorama

Linkek

 

 

 

 

Sportolási lehetőségek a tornateremben

 

 

Női torna

Asztalitenisz

Teremfoci

Ajak-kupa