Küldetésnyilatkozat

Az Ajaki Könyvtár kettős funkciójú, nyilvános könyvtár.

Feladata, hogy gyűjtse, megőrizze és hozzáférhetővé tegye az egyetemes és nemzeti kultúra szempontjából fontos könyvtári dokumentumokat és azokat a használók rendelkezésére bocsássa.

Célunk, hogy megfelelő mennyiségű információt és dokumentumot szolgáltassunk a művelődéshez, tanuláshoz, egyéni önképzéshez és igényes szórakozáshoz egyaránt.

 

Ezen célok megvalósításához:

·         folyamatosan gyarapítjuk és frissítjük a könyvtári állományt

  • gyűjteményünket és szolgáltatásainkat a helyi igényeknek megfelelően alakítjuk
  • figyelembe vesszük a könyvtárhasználók és pedagógusok kéréseit, javaslatait
  • segítjük az iskolai oktató-nevelő munkát, tanórák megtartását
  • gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról
  • könyvtárközi kölcsönzés útján lehetővé tesszük más könyvtárak állományának elérhetőségét
  • a nyomtatott dokumentumok mellett elektronikus eszközök használatával is segítjük a szolgáltatást.

 

Fontos számunkra Makszim Gorkij szavainak érzékeltetése:

„Szeressétek a könyvet, a tudás forrását.”

 

 

Panoráma

panorama

Linkek

 

 

 

 

Sportolási lehetőségek a tornateremben

 

 

Női torna

Asztalitenisz

Teremfoci

Ajak-kupa